Zweiterblick
sondern das Schweigen
ԱՅԼ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՌԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Պոեզիան փողոցը չէ,
այլ փողոցով անցնող
մարդը միայնակ,
ձեռքերը գրպաններում,
պոեզիան ծառը չէ,
այլ թռչունը՝ ծառի
ճյուղերում ապրող,
պոեզիան դեմքը չէ,
այլ դեմքի վրայով
ստվերը սահող,
պոեզիան երկինքը չէ,
այլ ամպը՝ երկնքում,
պոեզիան բառը չէ,
այլ լռությունը
բառերի միջեւ,
կապը անծանոթ
երկու անցորդների,
որ գուցե այլեւս
չեն տեսնի իրար:

Հենրիկ Էդոյան

Aus: Dort das ferne Europa
Zeitgenössische Dichtung aus Armenien
Zusammenstellung der Gedichte und Übertragung ins Deutsche von Raffi
Kebabdjian Kantian
Sangak-97 Verlag, Erivan, 2006